Czasopisma redagowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie
Czasopismo naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, założone w 2007 roku jako kontynuacja „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu”
Serie:

  • Rolnictwo
  • Leśnictwo
  • Zootechnika
  • Technologia Drewna
  • Ogrodnictwo
  • Nauki o Żywności i Żywieniu
  • Melioracje i Inżynieria Środowiska

Journal of Agribusiness and Rural Development
Czasopismo naukowe publikujące wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich. Czasopismo jest kontynuacją „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu” – seria „Ekonomia”.

Acta Scientiarum Polonorum
Czasopisma naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Ich celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach związanych z naukami rolniczymi. Nasze wydawnictwo redaguje:

 Intercathedra

Czasopismo naukowe INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomości rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa. Stanowi kontynuację nieperiodycznego wydawnictwa „Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu Drzewnego”, w którym w latach 60-tych pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa publikowali wyniki swoich badań. Od roku 1985 wydawnictwo INTERCATHEDRA ukazuje się regularnie, raz w roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik.