83-7160-207-3.jpg
DRãB I WYLęGARNIA - KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGAJąCE W PRODUKCJI DROBIARSKIEJ
Zbigniew Sobek, Przemysław Agaciński, Maciej Brzeziński
ISBN 83-7160-207-3,  
Wyd. 1,
2000,
pages: 108,

Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 1.50 PLN

Autorzy książki są również autorami programów komputerowych opisanych w ramach omawianej pozycji. Programy te pozwalają na pełną ewidencję obrotów, gromadzą informacje hodowlane i finansowe, są przystosowane do wystawiania faktur na bazie posiadanych informacji o kontrahencie. Celem opracowania jest zarówno zapoznanie czytelników z profesjonalnymi systemami komputerowymi przeznaczonymi dla hodowców drobiu, jak i nauka obu systemów, wyłącznie za pomocą tej książki, bez konieczności odbywania specjalnych szkoleń. Istnieje możliwość otrzymania darmowych wersji demonstracyjnych obu systemów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie