83-7160-270-7.jpg
ZBIãR I KONSERWACJA ZIELONEK
Tadeusz Sęk, Jacek Przybył, Jacek Dach
ISBN 83-7160-270-7,  
Wyd. 1,
2002,
pages: 212,

Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 7.00 PLN

W opracowaniu omówiono wymagania agrotechniczne, nowoczesne technologie zbioru, składowania i konserwacji zielonek przeznaczonych na siano, kiszonki i do produkcji suszu. Dużą uwagę zwrócono na straty powstająące na wszystkich etapach procesów produkcyjnych i  na sposoby ich ograniczania. Omówiono nowoczesne technologie produkcji kiszonek z zielonek przewiędniętych w belach owijanych folią, nie wymagające budowy kosztownych stałych zbiorników. Przedstawione w książce technologie, maszyny i wymagania agrotechniczne mogą być wykorzystywane we wszystkich typach gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją pasz z zielonek.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie