83-7160-226-X.jpg
WłAśCIWOśCI CHEMICZNE ROśLIN łąKOWYCH
Marian Falkowski, Irena Kukułka, Stanisław Kozłowski
ISBN 83-7160-226-X,  
Wyd. 2 uzup. i zmien.,
2001,
pages: 132,

Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 1.50 PLN

Skrypt dla studentów uczelni rolniczych, głównie wydziałów zootechnicznych i rolniczych, pomocny w realizacji przedmiotu Uprawa łąk i pastwisk. Powinien być pomocą w magisterskich studiach specjalistycznych, zwłaszcza w fitochemii łąkarstwa, a także na studiach podyplomowych z łąkarstwa. Będzie również przydatny w studiowaniu innych przedmiotów, na przykład paszoznawstwa, żywienia zwierząt i hodowli roślin.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie