83-7160-263-4.jpg
STOSUNKI WODNE W WYBRANYCH EKOSYSTEMACH PUSZCZY ZIELONKA
Antoni Miler, Sylwester Grajewski, Bernard Okoński
ISBN 83-7160-263-4,  
Wyd. 1,
2001,
pages: 45,

Topic: Forestry
Price: 1.50 PLN

Parametry fizjograficzne (nieklimatyczne) wpływają na retencję wodną jedynie w sposób modyfikujący, można powiedzieć, iż określają potencjalne zdolności retencyjne. Na tej podstawie opracowano metodę oceny wskaźnika potencjalnych zdolności retencyjnych dla Puszczy Zielonka.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie