83-7160-251-0.jpg
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEśNICTWIE I OCHRONIE śRODOWISKA LEśNEGO
Ryszard Miś, Paweł Strzeliński, Andrzej Węgiel
ISBN 83-7160-251-0,  
Wyd. 1,
2001,
pages: 160,

Topic: Forestry
Price: 7.00 PLN

Podręcznik na temat systemów informacji przestrzennej (SIP) w leśnictwie i ochronie środowiska leśnego. Książka zawiera rys historyczny rozwoju tych systemów w świecie i w Polsce, podstawową wiedzę na temat baz danych, sprzętu i oprogramowania. Charakteryzuje systemy informacyjne w Polsce - ECONET, CORINE oraz SILP. Przedstawia zagadnienia związane z Internetem, tzn. historię powstania, zakres usług, sposób korzystania oraz listę internetowych stron związanych z SIP. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów leśnych, jednak może być przydatny dla osób związanych z leśnictwem oraz ochroną środowiska leśnego.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie