83-7160-292-8.jpg
ATLAS ROZMIESZCZENIA MłYNãW WODNYCH W DORZECZACH WARTY, BRDY I CZęśCI BARYCZY W OKRESIE 1790-1960. CZ. 4. BRDA I GãRNA NOTEć
Janusz Gołaski
ISBN 83-7160-292-8,  
Wyd. 1,
2002,
pages: 88,
monographs
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 6.00 PLN

Obecna część Atlasu... ukazuje się po wydaniu poprzednich trzech (Gołaski 1980, 1988, 1993). Składa się na nią zbiór 18 arkuszy map w skali 1:150 000 oraz część opisowa zawierająca wstęp, a także wykazy materiałów źródłowych i młynów wraz z dokumentacją dla terenów objętych poszczególnymi arkuszami map. Oprócz przedmiotu badań i układu treści we wstępie opisano teren badań, materiały źródłowe, sposoby opracowania map oraz analizę zmian rozmieszczenia młynów w przestrzeni i w czasie na badanym terenie. Treścią map jest rozmieszczenie młynów wodnych w przekrojach czasowych około 1790, 1830, 1890, 1930 i 1960 roku na tle sieci wodnej, osadniczej i wododziałów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie