83-7160-284-7.jpg
SKłADNIKI MINERALNE W ŬYWIENIU CZłOWIEKA
Anna Brzozowska (red.)
ISBN 83-7160-284-7,  
Wyd. 2,
2003,
pages: 113,

Topic: Food Science and Nutrition
Price: 12.50 PLN

Ze wstępu prof. dr. hab. Jana Gawęckiego: “W monografii w przystępnej formie przedstawiono współczesną wiedzę dotyczącą roli składników mineralnych w żywieniu. Książka rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem, które klasyfikuje składniki mineralne, ukazuje, jak organizm człowieka nimi gospodaruje, i naświetla niezwykle ważne zagadnienie biodostępności. Następnie bardziej szczegółowo omówiono funkcje składników mineralnych w kontekście: budowy kości i zębów, tworzenia czerwonych krwinek, regulacji hormonalnej, zapobiegania niepożądanemu utlenianiu, gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej. W kolejnych rozdziałach zostało przedstawione zapotrzebowanie organizmu i zalecane normy spożycia składników mineralnych oraz ich występowanie w żywności i racjach pokarmowych. Końcowa część opracowania traktuje o przyczynach, wykrywaniu i występowaniu niedoborów składników mineralnych w różnych grupach społecznych oraz profilaktyce i zwalczaniu tych niedoborów przez wzbogacanie żywności i suplementację”.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie