83-7160-368-1.jpg
STRATEGIE MARKETINGOWE BANKãW SPãłDZIELCZYCH
Anna Bieniasz, Feliks Wysocki
ISBN 83-7160-368-1,  
Wyd. 1,
2004,
pages: 128,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 4.50 PLN

Jednym z podstawowych ogniw sektora finansowego jest sektor bankowy, a jego częścią banki spółdzielcze, mające długoletnie tradycje w finansowaniu wsi i rolnictwa oraz w uaktywnianiu środowiska wiejskiego.
Celem pracy jest poznanie stosowanych przez banki spółdzielcze strategii marketingowych oraz instrumentów wykorzystywanych w ich realizacji. Jego osiągnięcie wiązało się z koniecznością rozpoznania otoczenia banków spółdzielczych, ich potencjału, celów strategicznych, segmentacji klientów oraz strategii w odniesieniu do poszczególnych elementów marketingu-mix.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie