83-7160-320-7.jpg
BIOLOGIA ODPORNOśCI ROśLIN NA PATOGENY I SZKODNIKI
Monika Kozłowska, Grzegorz Konieczny
ISBN 83-7160-320-7,  
Wyd. 1,
2003,
pages: 173,

Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 11.00 PLN

Podręcznik obejmuje aktualny stan wiedzy na temat mechanizmów odporności roślin na patogeny i szkodniki. Zawiera charakterystykę podłoża molekularnego i genetycznego interakcji pomiędzy organizmami pasożytniczymi a rośliną-gospodarzem. Przedstawia możliwości wykorzystania tej wiedzy w pracach hodowlanych i w uzyskiwaniu roślin transgenicznych. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków przyrodniczo-rolniczych, jako uzupełnienie wiedzy z zakresu fitopatologii i entomologii, a także ekofizjologii, ekologii biochemicznej i genetyki odporności. Może być również inspirującym źródłem informacji dla doktorantów i pracowników nauki zainteresowanych reagowaniem roślin na stresy środowiskowe.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie