83-7160-319-3.jpg
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z INŬYNIERII CHEMICZNEJ
Marek Kiełczewski, Beata Doczekalska
ISBN 83-7160-319-3,  
Wyd. 1,
2003,
pages: 93,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Wood Technology
Price: 4.00 PLN

Książka jest adresowana do studentów wydziałów technologii drewna i żywności uczelni rolniczych. Ma na celu praktyczne przybliżenie zagadnień operacji jednostkowych, szczególnie ciepła jako przemysłowego czynnika technologicznego, procesów zatężania roztworów oraz przepływów jednofazowych stosowanych w chemicznym przerobie drewna i innych surowców lignocelulozowych. W skrypcie przedstawiono metodyki laboratoryjnego wyznaczenia takich parametrów fizycznych układów technologicznych, jak współczynniki wnikania i przenikania ciepła, bilanse masowe i cieplne procesów oraz wymiany masy i ciepła. Istotnym uzupełnieniem części doświadczalnej jest Aneks, opracowany w formie elektronicznej, zawierający formularze danych doświadczalnych oraz tabele z danymi fizykochemicznymi. Z publikacji mogą również korzystać uczniowie szkół średnich, zwłaszcza o profilu technologii chemicznej lub technologii drewna.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie