83-7160-317-7.jpg
METODY POMIARãW I KONTROLI JAKOśCI W PRZEMYśLE SPOŬYWCZYM I BIOTECHNOLOGII
Mieczysław Jankiewicz, Zenon Kędzior (red.)
ISBN 83-7160-317-7,  
Wyd. 2,
2003,
pages: 554,
monographs
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 19.00 PLN

W monografii przedstawiono podstawy teoretyczne stosowania metod immunochemicznych, analitycznych technik separacyjnych, jak elektroforeza, chromatografia cieczowa i gazowa oraz spektrometria masowa, sensorów chemicznych biosensorów, szybkich metod mikrobiologicznych i sond genetycznych, metod wykrywania i analizy żywności modyfikowanej genetycznie, a także metod badania właściwości reologicznych i powierzchniowo czynnych żywności. Książka jest równocześnie przewodnikiem w zakresie procedur stosowanych w praktyce analitycznej i kontroli jakości żywności oraz biotechnologii. Bogata bibliografia powinna ułatwić czytelnikowi dalsze samodzielne pogłębienie wiedzy.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie