83-7160-314-2.jpg
WILK (CANIS LUPUS LINNAEUS, 1758) W POLSCE W WARUNKACH HODOWLANYCH
Andrzej Bereszyński, Anna Skrzypczak
ISBN 83-7160-314-2,  
Wyd. 2,
2003,
pages: 99,

Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 18.00 PLN

Do dziś prawdziwe życie wilka jest znane tylko nielicznym… Na szczęście wilki można oglądać w wielu ogrodach zoologicznych i innych miejscach eksponujących dzikie zwierzęta. Hodowla w warunkach sztucznych stała się pełnoprawną formą ochrony bioróżnorodności. W wyniku nasilających się procesów niszczenia środowisk naturalnych, kłusownictwa i słabości finansowej działań na rzecz ochrony przyrody coraz więcej gatunków wymaga ochrony poprzez hodowlę. Rozród dzikich zwierząt polega na dążeniu do zachowania maksymalnej różnorodności genetycznej danego gatunku. Hodowla nie jest bowiem celem samym w sobie; ma być tylko sposobem na zapewnienie przetrwania zagrożonych taksonów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie