83-7160-293-6.jpg
HODOWLA I PRODUKCJA GęSI
Andrzej Rosiński
ISBN 83-7160-293-6,  
Wyd. 1,
2003,
pages: 27,

Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 4.00 PLN

[…] opracowanie jest, moim zdaniem, bardzo pożądanym kompendium podstawowej wiedzy dla producentów jaj wylęgowych oraz producentów polskiej młodej gęsi owsianej […]. Dr hab. Andrzej Rosiński, ceniony w kraju i za granicą autorytet z dziedziny hodowli i produkcji gęsi, bardzo precyzyjnie wybrał i opisał wszystkie najważniejsze ogniwa w łańcuchu produkcji eksportowej gęsi owsianej […]. Uważam, że opracowanie ze wszech miar zasługuje na opublikowanie i z pewnością znajdzie wśród rolników zajmujących się produkcją gęsi wdzięcznych czytelników (Z recenzji prof. dr. hab. S. Wężyka).

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie