83-7160-364-9.jpg
POSTęPY GENETYKI MOLEKULARNEJ BYDłA I TRZODY CHLEWNEJ
Marek Świtoński (red.)
ISBN 83-7160-364-9,  
Wyd. 1,
2004,
pages: 431,
monographs
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 7.00 PLN

Monografia prezentuje najnowsze badania dotyczące bydła i trzody chlewnej, które są prowadzone w Polsce. Autorzy przedstawili przydatność różnych technik molekularnych (PCR, RT-PCR, RFLP, SSCP, polimorfizm mikrosatelitarny, sekwencjonowanie DNA, EMSA, hybrydyzacja in situ, mikromacierze DNA itp.) do wykrywania polimorfizmu wielu genów i analizy ich ekspresji. Ważną częścią opracowania jest statystyczna analiza związków pomiędzy zidentyfikowanymi polimorfizmami i zmiennością cech użytkowych (mleczność i jakość mleka, mięsność i jakość mięsa, odkładanie tłuszczu, itp.), bowiem to ona decyduje o możliwości zastosowania uzyskanych wyników w pracy hodowlanej. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się nowoczesną hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz studentów wyższych lat takich kierunków jak: zootechnika, biotechnologia oraz biologia, którzy interesują się genetyką molekularną zwierząt domowych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie