83-7160-119-0.jpg
TRANSPORT LEśNY
Marian Kubiak
ISBN 83-7160-119-0,  
Wyd. 2,
1998,
pages: 343,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 7.00 PLN

Ścisłe związki natury organizacyjno-technicznej i ekonomicznej, jakie istnieją między transportem drewna a jego pozyskaniem, problemami hodowli, ochrony lasu i surowca drzewnego, jak również komunikacji i inżynierii leśnej sprawiają, że ta dyscyplina wiedzy i nauki zdobyła sobie trwałe miejsce w programach nauczania, analizach działalności jednostek organizacyjnych gospodarstwa leśnego, planowaniu perspektywicznym postępu technicznego, jak również w planach prac naukowo-badawczych wydziałów leśnych i Instytutu Badawczego Leśnictwa. W książce omówiono zarys systemów technologicznego pozyskiwania drewna, tradycyjne i nowoczesne formy transportu leśnego, zagadnienia związane ze zrywką drewna, jego wywozem i składowaniem. Nie pominięto również zagadnień związanych z ogólnymi zasadami eksploatacji taboru oraz wybranymi problemami ochrony pracy.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie