83-7160-362-2.jpg
INTEGRACJA PIONOWA A OPłACALNOść PRODUKCJI ŬYWCA WIEPRZOWEGO
Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Witold Wielicki
ISBN 83-7160-362-2,  
Wyd. 1,
2004,
pages: 137,
monographs
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 3.00 PLN

Zmiany zachodzącego od kilku lat w polskiej gospodarce ukształtowały nową sytuację dla wszystkich uczestników rynku, w tym również dla zakładów przemysłu rolno-spożywczego oraz rolników. Zaczęły powstawać nieznane wcześniej grupy producenckie oraz rosło znaczenie integracji pionowej. Różni się ona jednak od procesów integracyjnych z czasów gospodarki centralnie planowanej dobrowolnością uczestnictwa w tym procesie oraz swobodą wyboru kontrahenta (odbiorcy). O jego wyborze przez większość producentów żywca rzeźnego decydują już głównie przesłanki natury ekonomicznej, tj. cena, premie pieniężne, czas oczekiwania na pieniądze, wiarygodność kontrahenta, itp., a nie korzyści lub przywileje nadawane przez administrację. Również zakłady mięsne zainteresowane są rozwijaniem powiązań integracyjnych, ponieważ wzrastające wymagania konsumentów, co do jakości i ceny oferowanych wyrobów, wymuszają na nich coraz bardziej racjonalne zachowanie.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie