83-7160-406-8.jpg
WYKORZYSTANIE METOD TAKSONOMETRYCZNYCH I ANALITYCZNEGO PROCESU HIERARCHICZNEGO DO PROGRAMOWANIA ROZWOJU OBSZARãW WIEJSKICH
Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki
ISBN 83-7160-406-8,  
Wyd. 1,
2005,
pages: 179,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

W książce zaprezentowano możliwości zastosowania wybranych metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. Zaproponowane podejście jest kompleksową procedurą, która wykorzystuje metody taksonometryczne oparte na zbiorach rozmytych do klasyfikacji typologicznej powiatów oraz metody identyfikacji typów funkcjonalnych obszarów wiejskich. W opracowaniu omówiono też planowanie scenariuszowe, które obejmuje: analizę SWOT, konstrukcję scenariuszy rozwoju i wybór najlepszego z nich metodą analitycznego procesu hierarchicznego. Metoda ta, ze względu na możliwość kwantyfikowania ważności celów i zadań, czyli elementów przeważnie o charakterze jakościowym. prowadzi ostatecznie do wyboru najwłaściwszej decyzji spośród zaproponowanych. W tworzeniu scenariuszy metodami klasycznymi (opisowymi) większą rolę odgrywają intuicja i osobiste preferencje ich autorów.
Praca może być przydatna zarówno doktorantom oraz pracownikom naukowym, jak i praktykom gospodarczym, a także jednostkom samorządowym zajmującym się problematyką programowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie