rozprawa.jpg
MORFOLOGIA I ANGI ARCHITEKTURA PęCHERZYKA ŬãłCIOWEGO I ZEWNąTRZWąTROBOWYCH DRãG ŬãłCIOWYCH U WYBRANYCH GATUNKãW MIęSOŬERCãW
Hanna Jackowiak
Zesz. Nr 380,
2006,
pages: 125,
postdoctoral thesis
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 40.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie