rozprawa.jpg
PRZEBIEG DOJU MASZYNOWEGO U MAłYCH PRZEŬUWACZY ORAZ JEGO ZWIąZEK Z WYBRANYMI CECHAMI MLEKA I WYMIENIA
Jan Olechnowicz
Zesz. Nr 377,
2006,
pages: 125,
postdoctoral thesis
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 15.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie