rozprawa.jpg
WPłYW STANU śRODOWISKA NA ZAWARTOść ZANIECZYSZCZEń W JABłKACH W GłãWNYCH REGIONACH SADOWNICZYCH POLSKI
Piotr Zydlik
Zesz. Nr 375,
2006,
pages: 63,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 24.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie