rozprawa.jpg
EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ISTNIENIA WYBRANYCH WYROBãW PRZEMYSłU MEBLARSKIEGO
Agata Stachowiak-Wencek
Zesz. Nr 372,
2005,
pages: 87,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 12.00 PLN

W przemyśle meblarskim są wytwarzane wyroby,które w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych charakteryzują się zróżnicowanym oddziaływaniem na środowisko naturalne.Współczesne meble,produkowane głównie z tworzyw drzewnych z nieznacznym udziałem drewna,wykańczane powłokami lakierowymi i tworzywami sztucznymi,nie zawsze są wyrobami obojętnymi dla środowiska naturalnego. Istnieje więc konieczność ustalenia podstaw metodologicznych oceny wyrobów meblarskich,umożliwiających opracowanie procedury ich kategoryzacji i certyfikacji.Zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi kryteria te powinny się opierać na analizie całego cyklu istnienia wyrobu,w którym wyrób ekologiczny powinien wykazywać jak najmniejszy niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Jednym z nowych narzędzi metodologicznych ułatwiających zrozumienie mechanizmów oddziaływania wyrobów na środowisko jest  ekologiczna ocena cyklu życia  (ang.Life Cycle Assessment), określana skrótem LCA.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie