rozprawa.jpg
ZASTOSOWANIE METOD REOLOGII FENOMENOLOGICZNEJ DO KWANTYFIKACJI WłAśCIWOśCI LEPKOSPRęŬYSTYCH GLUTENU PSZENNEGO
Anna Pruska-Kędzior
Zesz. Nr 373,
2006,
pages: 141,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 27.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie