83-7160-408-4.jpg
MECHANIKA PłYNãW
Bogumił Lewandowski
ISBN 83-7160-408-4,  
Wyd. 1,
2006,
pages: 250,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 27.50 PLN

Podręcznik zawiera podstawowy kurs mechaniki płynów: opis właściwości cieczy i gazów, praw rządzących ruchem płynów, ich oddziaływaniem na otoczenie oraz opis zagadnień pozwalających na poznanie podstawowych zjawisk związanych zi ruchem cieczy i gazów. Wiedza ta umożliwi zrozumienie formułowanych założeń ograniczających zastosowanie otrzymanych wyników, co jest szczególnie ważne w wykorzystaniu gotowych programów komputerowych. Podręcznik może być bardzo pomocny w rozwiązywaniu praktycznych zadań, występujących wi takich dziedzinach jak: hydrologia, inżynieria rzeczna, budowle, wodociągi i kanalizacje. Autor podręcznika jest emerytowanym profesorem Akademii Rolniczej wi Poznaniu, doktorem nauk technicznych w zakresie budownictwa, organizatorem i wieloletnim kierownikiem Katedry Budownictwa Wodnego na Wydziale Melioracji ii Inżynierii Środowiska.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie