83-7160-186-7.jpg
EKONOMIA MLECZARSTWA
Michał Sznajder
ISBN 83-7160-186-7,  
Wyd. 1,
1999,
pages: 260,

Topic: Economics and Social Sciences
Price: 7.00 PLN

Nowoczesne kompendium wiedzy na temat mleczarstwa w Polsce i na świecie. W podręczniku opracowano cały łańcuch marketingowy mleka od produkcji w gospodarstwie, przez przetwórstwo i handel do konsumenta. Poszczególne rozdziały dotyczą roli wartości dodanej, gospodarczego znaczenia mleka, rynku mleka i jego przetworów, producentów i ich organizacji, ekonomii produkcji, konsumentów, strategii marketingowych, dystrybucji. W zakończeniu przedstawiono globalne czynniki decydujące o rozwoju mleczarstwa na świecie. Ekonomia mleczarstwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kadry naukowej, studentów i wielu środowisk, dla których produkcja mleka, przetwórstwo oraz handel mlekiem i jego przetworami jest podstawą utrzymania.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie