83-7160-419-X.jpg
STAN I KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ OBSZARãW WIEJSKICH WIELKOPOLSKI
Małgorzata Dolata, Władysława Łuczka-Bakuła
ISBN 83-7160-419-X,  
Wyd. 1,
2006,
pages: 142,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

Celem głównym książki jest rozpoznanie, analiza i ocena poziomu rozwoju  zróżnicowania przestrzennego infrastruktury gospodarczej występującej na obszarach wiejskich bądź obsługującej ludność tam zamieszkałą, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Stanowi ona próbę oceny przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych elementów składowych infrastruktury gospodarczej najsilniej związanych z rozwojem wsi i poprawą poziomu życia ludności wiejskiej. Stanowią one tzw. minimum zagospodarowania infrastrukturalnego i obejmują: sieć wodociągową, system odprowadzania i oczyszczania ścieków, sieć drogową, sieć energetyczną, sieć telekomunikacyjną oraz gazową.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie