83-7160-382-7.jpg
EKONOMIKA PRODUKCJI JABłEK W RãŬNYCH TYPACH SADU
Sylwia Kierczyńska, Julian Wawrzyniak
ISBN 83-7160-382-7,  
Wyd. 1,
2005,
pages: 116,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

W gospodarce rynkowej istnieje konieczność i potrzeba ekonomizacji wszelkiej produkcji, a także jednostek gospodarczych, których właściciel czy główny organizator produkcji traktuje gospodarstwo i odbywającą się w nim produkcję jako przedmiot zarobkowania. Jest to szczególnie ważne i potrzebne w tych działach czy też branżach, gdzie produkty wytwarzane są z plantacji trwałych. Duże wydatki inwestycyjne ponoszone na założenie sadu lub plantacji, wysoka kapitałochłonność bieżącej produkcji, a także fakt, iż podjęta w tej branży decyzja skutkuje przez parę lat, zwiększa potrzebę ekonomizacji produkcji. Potrzeba i konieczność obniżania kosztów, ciągłe dążenie do ich obniżania, analiza i badanie rynku, aby poznać zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów, a także stała troska o poprawę efektywności produkcji czy gospodarowania powinny znajdować się w centrum uwagi sadownika, właściciela czy też organizatora produkcji.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie