83-7160-393-2.jpg
SOCJOLOGIA PRACY I ZAWODU
Jerzy Stępień
ISBN 83-7160-393-2,  
Wyd. 2,
2005,
pages: 197,

Topic: Economics and Social Sciences
Price: 1.50 PLN

Podręcznik przybliża czytelnikowi problematykę socjologii pracy i zawodu. Poddano w nim analizie zjawisko pracy jako procesu społecznego oraz wpływu pracy na jednostkę i grupy społeczne (zawodowe). Zwrócono również uwagę na bardzo ważne problemy związane z kształtowaniem osobowości pracownika, jego aspiracji zawodowych, efektywności i motywacji do pracy.
W podręczniku omówiono także problematykę zawodu, wskazano na istotną rolę organizacji pracy, kierowania zespołami ludzkimi oraz przyczyny i skutki konfliktów występujących w procesie pracy. Dużo miejsca poświęcono tak istotnym zagadnieniom, jak etyka zawodowa, bezrobocie i zmiany społeczne zachodzące wskutek transformacji ustrojowej.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie