83-7160-240-5.jpg
WSPãłCZESNE PROBLEMY SOCJOLOGII RODZINY
Anna Wachowiak
ISBN 83-7160-240-5,  
Wyd. 2 poszerz.,
2001,
pages: 155,

Topic: Economics and Social Sciences
Price: 1.50 PLN

Podręcznik napisany z myślą o studentach socjologii, którzy w ramach obligatoryjnych wykładów monograficznych obejmujących problemy i metodykę poszczególnych subdyscyplin socjologicznych zapoznają się także z socjologią rodziny. Książka jest pewną skrótową propozycją, na jakie kwestie dotyczące współczesnej polskiej rodziny należy zwrócić szczególną uwagę. Poruszane zagadnienia są bardzo aktualne, jest więc rzeczą naturalną, że mogą zainteresować nie tylko studentów socjologii.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie