83-7160-398-3.jpg
WYBRANE ZAGADNIENIA DYDAKTYKI BIOLOGII
Wincenty Wrześniewski (red.)
ISBN 83-7160-398-3,  
Wyd. 1,
2005,
pages: 247,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 1.50 PLN

Książka jest adresowana do studentów biologii, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela w ramach studium pedagogicznego oraz do nauczycieli stażystów. Przedstawia cele, strategie, zasady, metody, formy organizacyjne edukacji biologicznej oraz bazę materialna przedmiotu z przykładem wykorzystania komputerów na lekcjach.
Dużo uwagi poświęcono kompetencjom biologicznym ucznia i nauczyciela, tworzeniu planu wynikowego i bezpieczeństwu na lekcjach biologii w szkole i terenie.
Autorzy mają nadzieję, że prezentowana publikacja ułatwi studentom efektywne przygotowanie się do egzaminu z dydaktyki biologii, a nauczycielom pomoże w doskonaleniu warsztatu pracy i zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie