83-7160-407-6.jpg
METODYKA NAUCZANIA PRZEDMIOTãW ZAWODOWYCH W SZKOłACH ROLNICZYCH
Witold Nowakowski
ISBN 83-7160-407-6,  
Wyd. 3 uzup.,
2006,
pages: 239,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 1.50 PLN

Książka jest przeznaczona dla studentów dziennych i zaocznych form kształcenia pedagogicznego w akademiach rolniczych, a także dla nauczycieli szkół rolniczych i pracowników pozaszkolnej oświaty rolniczej i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza dla doradców ośrodków doradztwa rolniczego prowadzających wykłady, pokazy, wycieczki, konsultacje czy seminaria dla rolników i pracowników rolnictwa.
W zakończeniu każdego rozdziału podane są podane są pytania kontrolne, ułatwiające sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości oraz wykaz literatury uzupełniającej i poszerzającej omawiane zagadnienia. Ponadto w części końcowej podręcznik zawiera przykłady rozkładów materiału nauczania, konspektów zajęć i testów wiadomości, pomocnych w studiowaniu materiału.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie