978-83-7160-474-4.jpg
SłOWNIK TERMINãW Z FIZJOLOGII ROśLIN ANGIELSKO-POLSKI I POLSKO-ANGIELSKI
Barbara Politycka
ISBN 978-83-7160-474-4,  
Wyd. 1,
2007,
pages: 82,
dictionaries and lexicons
Topic: Others
Price: 18.50 PLN

Słownik powstał na podstawie literatury fachowej, z której Autorka korzystała w długoletniej pracy badawczej i dydaktycznej. W słowniku zawarto około 2500 terminów, głównie z zakresu fizjologii roślin, ale również z dziedzin pokrewnych, takich jak botanika, biochemia, chemia czy fizyka. Ponadto znalazły się w nim pojęcia związane z praktyką laboratoryjną.
Słownik składa się z dwóch części angielsko-polskiej i polsko-angielskiej. Wyrazy o znaczeniu ogólnym zamieszczono tylko wtedy, gdy mogły pomóc w zrozumieniu terminów fachowych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie