rozprawa.jpg
FIZYKOCHEMICZNE METODY MODYFIKACJI I POMIARU AKTYWNOśCI LIZOZYMU
Grzegorz Leśnierowski
Zesz. Nr 387,
2007,
pages: 104,
postdoctoral thesis
Topic: Food Science and Nutrition
Price: 20.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie