rozprawa.jpg
SEKTOR WIEPRZOWINY W POLSCE - STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Anna Gawrońska
Zesz. Nr 388,
2007,
pages: 164,
postdoctoral thesis
Topic: Animal Breeding and Biology
Price: 29.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieści Akademickie