rozprawa.jpg
ROśLINNOść PIARGOWA TOWARZYSZąCA SZLAKOM TURYSTYCZNYM W OBSZARACH GãRSKICH PO POLSKIEJ STRONIE KARPAT
Piotr Górski
Zesz. Nr 384,
2007,
pages: 166,
postdoctoral thesis
Topic: Forestry
Price: 30.00 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie