978-83-7160-484-3.jpg
TABELE POMOCNICZE DO ćWICZEń Z ORGANIZACJI I ZARZąDZANIA PRZEDSIęBIORSTWEM ORAZ TAKSACJI
Rafał Baum, Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk
ISBN 978-83-7160-484-3,  
Wyd. 1,
2008,
pages: 66,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 7.00 PLN

Skrypt przeznaczony jest dla studentów oraz doradców, konsultantów, a także kadry kierowniczej. Zawiera wskaźniki przydatne w opracowywaniu różnego rodzaju projektów restrukturyzacyjnych oraz biznesplanów.
W dziale I przedstawiono tabele dotyczące produkcji roślinnej zarówno w ujęciu organizacji procesu produkcji, jej zbilansowania, jak i szacowania wartości tejże produkcji. Podobną strukturę ma dział II, dotyczący produkcji zwierzęcej. W dziale III przedstawiono tabele zawierające niezbędne dane o maszynach rolniczych, pomocne w projektowaniu kart technologicznych w poszczególnych rodzajach produkcji, a także umożliwiające oszacowanie wartości sprzętu. Dział IV, poświęcony zagadnieniom ekonomicznym, zawiera tabele z czynnikami przyszłej i obecnej wartości pieniądza.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie