978-83-7160-492-8.jpg
DREWNIANE POZOSTAłOśCI OSIEDLA KULTURY łUŬYCKIEJ W BISKUPINIE. MONITORING I STAN ZACHOWANIA.
Magdalena Zborowska, Leszek Babiński, Włodzimierz Prądzyński, Bogusława Waliszewska
ISBN 978-83-7160-492-8,  
Wyd. 1,
2007,
pages: 69,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Others
Price: 7.00 PLN

Osiedle obronne kultury łużyckiej w Biskupinie, datowane na około 740 rok p.n.e., należy do najbardziej znanych rezerwatów archeologicznych w Europie Środkowej. Drewniane pozostałości osiedla stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy o materialnej i duchowej kulturze ludności zamieszkującej okolice Jeziora Biskupińskiego, na przełomie epoki brązu i żelaza. Pomimo wielu prac dotyczących tego osiedla, monografia "Drewniane pozostałości?" jest pierwszym kompleksowym opracowaniem obejmującym zarówno ocenę stopnia degradacji, jak i warunki zalegania drewna w Biskupinie. Autorzy mają nadzieję, że opisane badania wskażą zakres oraz kierunek dalszych prac na stanowisku, które zagwarantują skuteczną ochronę zbytku, aby mógł być przekazany przyszłym pokoleniom.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie