83-7160-431-9.jpg
ATLAS ROZMIESZCZENIA MłYNãW WODNYCH W DORZECZACH WARTY, BRDY I CZęśCI BARYCZY W OKRESIE 1790-1960. CZ. 5. GãRNA WARTA.
Janusz Gołaski
ISBN 83-7160-431-9,  
Wyd. 1,
2006,
pages: 158,
monographs
Topic: Land Reclamation and Environmental Engineering
Price: 6.00 PLN

Piąta część "Atlasu" kończy wędrówkę w przestrzeni i czasie śladami młynów wodnych w dorzeczu Warty, Brdy i części Baryczy. Bezpośrednim celem pracy było przedstawienie sieci młynów wodnych jako czynnika retencji wód w dorzeczu Górnej Warty na podstawie źródeł kartograficznych począwszy od końca XVIII wieku do połowy XX wieku. Badania ukazują zmiany tej sieci, pozostające w związku ze zmianami stosunków wodnych. Mają one również dostarczyć wskazówek do rozpoznawania współczesnych możliwości odbudowy małej retencji młyńskiej dla różnych celów. "Atlas" składa się z części tekstowej i kartograficznej.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie