978-83-7160-501-7.jpg
ELEMENTY INŬYNIERII SYSTEMãW ROLNICTWA
Jerzy Weres, Adam Krysztofiak, Piotr Boniecki, Krzysztof Nowakowski (red.)
ISBN 978-83-7160-501-7,  
Wyd. 1,
2008,
pages: 218,
monographs
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 7.00 PLN

Książka jest w pełni oryginalnym i nowoczesnym opracowaniem, dostosowanym w swej konwencji do współczesnej, informatyzującej się nauki zarówno w obszarze dydaktyki, jak i działalności badawczej [....].
W pracy przedstawiono zagadnienia [....] systemowego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z badaniem złożonych systemów, budową modelu, modelowaniem, optymalizacją i symulacją komputerową. Prezentowane przykłady odnoszą się do wielu problemów będących przedmiotem zainteresowań inżynierii systemów rolnictwa, takich, jak np.: zastosowanie formalnych metod reprezentacji danych przestrzennych, wykorzystanie niesymbolicznych metod reprezentacji wiedzy (sztucznych sieci neuronowych) w analizie obrazów, zastosowaniem formalnych metod modelowania na etapie tworzenia modelu koncepcyjnego bazodanowych systemów informatycznych oraz zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania cieplno-mechanicznych właściwości materiałów pochodzenia roślinnego.
[z recenzji prof. dr hab. inż. Andrzeja Kusza]

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie