rozprawa.jpg
OZDOBNE GATUNKI I ODMIANY CZOSNKU (ALLIUM L.). ANALIZA GENETYCZNA I MIKROMORFOLOGICZNA. METODY PęDZENIA ROśLIN.
Agnieszka Krzymińska
Zesz. Nr 392,
2008,
pages: 65,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 16.50 PLN

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie