rozprawa.jpg
WPłYW WYBRANYCH WARUNKãW TECHNOLOGICZNYCH NA EFEKTYWNOść OBRãBKI MAS WłãKNISTYCH NADTLENKIEM WODORU W śRODOWISKU KWAśNYM I ALKALICZNYM
Adam Wójciak
Zesz. Nr 396,
2008,
pages: 140,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 21.00 PLN

 

Zasadniczym celem pracy jest ocena efektywności działania nadtlenku wodoru jako środka rozjaśniającego masy włókniste w trakcie dwustopniowej obróbki w środowisku kwaśnym i alkalicznym. Badania wykazały możliwość stosowania nadtlenku wodoru w środowisku kwaśnym jako aktywatora ligniny i ugrupowań barwnych przed właściwym bieleniem w środowisku alkalicznym. W zakresie wstępnej obróbki w środowisku kwaśnym, zamierzeniem autora było nie tylko rozpoznanie tendencji zmian wskaźników chemiczno-technologicznych, ale również próba wyznaczenia warunków obróbki zbliżonych do optymalnych i wzbogacenie stanu wiedzy o reaktywności kwaśnego  roztworu nadtlenku wodoru w stosunku do składników mas włóknistych. W zakresie obróbki w środowisku alkalicznym badano optymalne warunki dozowania stabilizatorów nadtlenku wodoru: siarczanu magnezu i krzemianu sodu

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie