rozprawa.jpg
ANALIZA GENETYCZNO-HODOWLANA MIESZAńCãW I LINII SOI OTRZYMANYCH Z KRZYŬOWANIA MIęDZYGATUNKOWEGO GLYCINE MAX X GLYCINE SOJA
Jerzy Nawracała
Zesz. Nr 394,
2008,
pages: 129,
postdoctoral thesis
Topic: Agronomy and Bioengineering
Price: 23.00 PLN

Głównym celem przeprowadzonych doświadczeń była kompleksowa ocena mieszanców i linii soi otrzymanych z krzyżowania międzygatunkowego G. max  x G. soja obejmująca: krzyżowanie dialleliczne, analizę zmienności mieszańców pokolenia F3, ocenę wyprowadzonych linii.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie