rozprawa.jpg
WPłYW WYSOKOWYDAJNEJ MASY BCTMP Z DREWNA IGLASTEGO NA WYBRANE WłAśCIWOśCI PAPIERU
Ewa Drzewińska
Zesz. Nr 389,
2008,
pages: 108,
postdoctoral thesis
Topic: Wood Technology
Price: 16.50 PLN

Na podstawie przeglądu literatury technicznej należy stwierdzić, że w gospodarce wolnorynkowej cechującej się dominującym rynkiem odbiorców papieru barwa wytworów papierniczych ma znaczenie szczególne.Trzeba bowiem pamiętać, że barwa wytworu papierniczego  ściśle wiążę się z postrzeganiem właściwości użytkowych tych wytworów i wpływa na ekonomikę procesu wytwarzania papieru i ich marketing.  Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu użytej masy BCTMP na barwę mas lignocelulozowych oraz ich podatność na barwienie barwnikami bezpośrednimi, podnoszenie białości wybielaczami optycznymi i zmianę barwy pod wpływem światła.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie