rozprawa.jpg
WYBRANE GATUNKI GRZYBãW RODZAJU ALTERNARIA W NASIONACH MARCHWI - ICH LOKALIZACJA,TOKSYNOTWãRCZOść,WPłYW NA WIGOR I KIEłKOWANIE NASION ORAZ WSCHODY
Hanna Dorna
Zesz. Nr 386,
2007,
pages: 97,
postdoctoral thesis
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 30.00 PLN

Marchew (Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Schube. et G. Marten) należy do najpopularniejszych warzyw na świecie. Można ją spożywać przez cały rok  zarówno w formie świeżej, jak i przetworzonej.Jest surowcem do produkcji mrożonek,suszu,soków,napojów i odżywek. Celem pracy jest : ocena występowania A. alternata, A. dauci i A. radicina na powierzchni i wewnątrz nasion marchwi ; określenie toksynotwórczości wybranych izolatów grzybów A. alternata, A. dauci i A. radicina oraz ich wpływu na wigor i kiełkowanie nasion oraz wschody ; ocena lokalizacji A. alternata, A. dauci i A. radicina w nasionach inokulowanych tymi grzybami oraz naturalnie przez nie zasiedlonych.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie