978-83-7160-533-8.jpg
EKONOMETRYCZNA WERYFIKACJA PODSTAW TEORII INDUKOWANEGO ROZWOJU W SEKTORZE ROLNICTWA WYBRANYCH KRAJãW UE
Lucyna Błażejczyk-Majka, Radosław Kala
ISBN 978-83-7160-533-8,  
Wyd. 1,
2009,
pages: 104,
monographs
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 3.00 PLN

Teoria indukowanego rozwoju jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych i najbardziej dopracowanych prób wyjaśnienia mechanizmu działania postępu technicznego w gospodarce rynkowej. Niniejsza monografia,w głównym swoim założeniu,jest poświęcona wyjaśnieniu statystyczno-ekonometrycznej metodyki,pozwalającej na weryfikację tej teorii z równoczesnym pokazaniem jej praktycznego wykorzystania w odniesieniu do rolnictwa UE.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie