978-83-7160-524-6.jpg
KONKURENCYJNOść POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŬYWCZEGO W HANDLU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ
Karolina Pawlak, Walenty Poczta
ISBN 978-83-7160-524-6,  
Wyd. 1,
2008,
pages: 161,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 26.00 PLN

Postępujące procesy liberalizacji wymiany handlowej i globalizacji gospodarki światowej,a także włączenie w obszar Jednolitego Rynku Europejskiego i przyjęcie zasad Wspólnej Polityki Handlowej UE zasadniczo zmieniły warunki rozwoju handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi i stworzyły nową sytuację konkurencyjną w tym sektorze gospodarki narodowej. W książce przedstawiono wyniki analizy konkurencyjności ex post produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce w handlu z krajami UE w okresie przed- i poakcesyjnym,przeprowadzonej z wykorzystaniem wyselekcjonowanego zestawu ilościowych i kosztowo-cenowych wskaźników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej. Opracowanie jest adresowane do szerokiego ggrona czytelników zainteresowanych problematyką handlu i konkurencyjności międzynarodowej polskiego sektora rolno-spożywczego.Może być także materiałem uzupełniającym dla wykładowców i studentów ekonomicznych i rolniczych kierunków studiów.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie