978-83-7160-546-8.jpg
ANALIZA BIEŬąCEJ DZIAłALNOśCI I REORGANIZACJA PRZEDSIęBIORSTWA ROLNEGO
Rafał Baum, Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk
ISBN 978-83-7160-546-8,  
Wyd. I,
2009,
pages: 166,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Economics and Social Sciences
Price: 14.00 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja ta adresowana jest do tych wszystkich, którzy chcą zdobyć gruntowną wiedzę na temat wykonywania analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa rolnego oraz opracowywania perspektywicznego planu jego rozwoju – biznesplanu.

Na rynku wydawnictw akademickich brakuje zwartego opracowania, które w sposób kompleksowy ujmowałoby problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa rolnego w zakresie organizacyjnym, produkcyjnym, ekonomicznym i marketingowym oraz byłoby pomocne w opracowaniu projektów restrukturyzacyjnych i biznesplanów. Niniejsza publikacja, przeznaczona dla studentów oraz doradców, konsultantów, a także kadry kierowniczej, wypełnia tą lukę, stając się przydatnym narzędziem zarówno w dydaktyce, jak i praktyce gospodarczej.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie