978-83-7160-528-4.jpg
DZIAłALNOść PROJEKTOWA ARCHITEKTA KRAJOBRAZU PETERA JOSEPHA LENNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX WIEKU
Bożena Łukasik
ISBN 978-83-7160-528-4,  
Wyd. I,
2009,
pages: 257,
monographs
Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 38.00 PLN

 

W książce przedstawiono działalność projektową na ziemiach polskich Petera Josepha Lennègo (1789-1966), jednego z najznakomitszych dziewiętnastowiecznych architektów krajobrazu. Zachowane plany oraz szczegółowa analiza warsztatu planistycznego pozwoliły autorce zlokalizować założenia ogrodowe projektanta na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Wśród realizacji znalazły się obiekty o różnej skali. Były to ogrody i parki rezydencjonalne, park zdrojowy, plac miejski, zieleniec na wałach miejskich, ogród przy szpitalu, ogród tarasowy, upiększenia majątków i ozdobienia pól. Nie wszystkie projekty P.J. Lennègo zostały urzeczywistnione, z kolei inne nie przetrwały do naszych czasów. Ważne, aby zgodnie z wnioskami podsumowującymi publikację, jak najszybciej zainteresowano się założeniami ogrodowymi P.J. Lennègo, gdyż wiele z nich zostało zdewastowanych lub zaniedbanych, mimo że większość podlega ochronie prawnej jako obiekty zabytkowe.

Książka jest adresowana do osób i instytucji opiekujących się historycznymi założeniami ogrodowymi, włodarzy miast i gmin, na których terenie znajdują się obiekty przypisywane P.J. Lennèmu, służb konserwatorskich odpowiedzialnych za identyfikację i ochronę zabytków ogrodowych, do miłośników sztuki ogrodowej, architektów krajobrazu i historyków sztuki.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie