978-83-7160-560-4.jpg
ZAPISANE W PAMIęCI
ISBN 978-83-7160-560-4,  
Wyd. I,
2009,
pages: 113,
other
Topic: Others
Price: 49.00 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2009 – rok jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – jest wpisany w czasy, gdy na Uniwersytecie Poznańskim powstał Wydział Rolniczo-Leśny, nasza kolebka. Tę historię tworzyło grono badaczy i nauczycieli akademickim, profesorów o nazwiskach znanych nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. To oni, a potem ich uczniowie i następcy, budowali (nierzadko dosłownie) samodzielną uczelnię” Wyższa Szkołę Rolniczą, przemianowaną później na Akademię Rolniczą, która pod koniec XX stulecia otrzymała imię patrona – Augusta Cieszkowskiego.

Niniejsza publikacja została pomyślana jako wyraz wdzięczności, a może nawet hołdu złożonego ludziom często bez reszty oddanym sprawom nauki, uczelni, wykonującym swą pracę z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Oczywiście lista osób, które znalazły się w książce, została ograniczona do tych, którzy zapisali się w pamięci potomnych w sposób materialny – w postaci tablic, obelisków, sal wykładowych ich imienia.

 

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie