978-83-7160-567-3.jpg
MATERIAłY DO ćWICZEń Z ZOOLOGII LEśNEJ
Anna Wierzbicka
ISBN 978-83-7160-567-3,  
Wyd. I,
2010,
pages: 110,
textbooks and supplementary teaching materials
Topic: Forestry
Price: 21.00 PLN

   

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie